Aquí poderás atopar toda a información relativa ós grupos de investigación dependentes do Departamento de Bioloxía Vexetal e Ciencia do Solo. O correo corresponde ó investigador principal

IDENTIFICACIÓN DO GRUPO CÓDIGO PERSOA DE CONTACTO E-MAIL
Aerobioloxía e Apicultura BV1 Javier Rodríguez Rajo javirajo@uvigo.es
Bioloxía Vexetal BV4 Pilar de Saa Otero saa@uvigo.es
Ecoloxía e Evolución de Plantas BV10 Luís Navarro Etxeberría Inavarro@uvigo.es
Edafoloxía e Química Agrícola I AG1 José Manuel García Queijeiro jgarcía@uvigo.es
Edafoloxía e Química Agrícola II AG4 Benedicto Soto González edbene@uvigo.es
Agrobioloxía Ambiental: calidade de solos e plantas BEV1 Manuel Reigosa Roger mreigosa@uvigo.es
Cultivo in Vitro y Biología Molecular de Plantas BV8 Manuel Rey Fraile mrey@uvigo.es
Análisis de Cuencas (Basis analyses) XM-3 Castor Muñoz Sobrino bvcastor@uvigo.es