Neste apartado poderás atopar toda a información relacionada co Departamento de Bioloxía Vexetal e Ciencia do Solo

Función Nome E-mail Teléfono
DIRECTOR Luís González Rodríguez luis@uvigo.es +34 986 812 594
SECRETARIA Mª Flora Alonso Vega florav@uvigo.es +34 986 812 624
ADMINISRACIÓN Guadalupe Rodríguez Miramontes depc02@uvigo.es +34 986 812 624