Aquí poderás atopar a lista do persoal do Departamento de Bioloxía Vexetal e Ciencia do solo contratado ou bolseiro

PERSOA CONTRATADA/BOLSEIRO CATEGORÍA ÁREA TELÉFONO EMAIL
Flora Alonso Vega Ramón y Cajal Edafoloxía +34 986 812 630 florav@uvigo.es
Rogelio Santiago Carabelos Ramón y Cajal Fisioloxía Vexetal +34 986 854 800 rsantiago@uvigo.es
Xurxo Gago Mariño Posdoutoral 12C Fisioloxía Vexetal xurxogago@gmail.com
Marcos Paradelo Pérez Posdoutoral 12C Edafoloxía mparadelo@uvigo.es
Victoria Ferrero Posdoutoral Xunta Botánica victoferrero@uvigo.es
Andrés Rodríguez Seijo Predoutoral UVIGO Edafoloxía +34 986 812 630 andresrodriguezseijo@uvigo.es
Rubén Forján Castro Predoutoral UVIGO Edafoloxía +34 986 812 630 rforjan@uvigo.es
Laura Cutillas Barreiro Predoutoral UVIGO Edafoloxía +34 988 368 899 Icutillas@uvigo.es
Ana Seijo Rodríguez Predoutoral UVIGO Botánica +34 988 387 057 anaseijo@uvigo.es
Diego Soto Gómez Predoutoral UVIGO Edafoloxía +34 660 679 251 diego.cerreda@gmail.com
Daniel Arenas Lago FPI Edafoloxía +34 986 812 630 darenas@uvigo.es
Paula Pérez FPU Edafoloxía +34 988 387 070 paulaperez10@gmail.com
Óscar M. Troncoso FPU Fisioloxía Vexetal +34 986 812 036 oscar@uvigo.es
Iria García Moreiras Predoutoral XUNTA Botánica +34 986 812 007 iriagamo@uvigo.es
Olga Escudero Pérez Contratado Interino Botánica +34 988 387 048 oescudero@uvigo.es
María Fernández González Contratado Interino Botánica +34 677 879 646 mfgonzalez@uvigo.es
Isabel Rodríguez Salgado Contrato CIA Edafoloxía isabelrs@uvigo.es
Yaiza Lechuga Lago Predoutoral UVIGO Fisioloxía Vexetal +34 986 812 594 yaiza@uvigo.es
Carla Díaz Tielas Contrato proxecto Fisioloxía Vexetal  +34 986 812 616  carladt@uvigo.es
Manoel Lago Vila Contrato proxecto Edafoloxía +34 986 812 630 manolago@uvigo.es
Luz Cabeiras Freijanes FPU Fisioloxía Vexetal +34 986 812 616 lcabeiras@uvigo.es
David López González Predoutoral XUNTA Fisioloxía Vexetal +34 986 812 616 davidlopezg@alumnos.uvigo.es