Neste apartado poderás atopar a lista do persoal de Administración e Servicios do Departamento de Bioloxía Vexetal e Ciencia do Solo

MEMBRO CATEGORÍA CAMPUS TELÉFONO E-MAIL
Carlos Bolaño González Técnico de laboratorio VIGO +34 986 812 594 bolano@uvigo.es
Guadalupe Rodríguez Miramontes Administrativo de departamento VIGO +34 986 812 624 depc02@uvigo.es